divendres, 4 de maig de 2012

Torna el "Butlletí" de Medi Ambient de l'AMB

Ja és a la xarxa el número 1 (2ª època) del Butlletí de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) dedicat a temes de medi ambient.

Carles Conill, director de Medi Ambient de l'AMB, en la presentació d'aquest número explica que el Butlletí torna després d'un període de silenci motivat per la constitució de la nova AMB, la redacció del seu programa d’actuació i la consolidació de la nova organització, amb la missió d'informar dels principals relacionats amb la Direcció de Medi Ambient i les seves actuacions: serveis, novetats, agenda, etc.

El tema més rellevant d'aquest número és la presentació de l'avanç de Dades Ambientals Metropolitanes de l'any 2011.

Assumpta Escarp i Carles Conill

Aquestes dades les va donar a conèixer Assumpta Escarp, vicepresidenta de Medi Ambient de l’AMB, el dia 17 d'abril, en roda de premsa. Les Dades formen part del projecte Life COR (acció E2). En aquest enllaç podeu consultar el dossier de premsa.

En matèria de residus les dades més destacades són la disminució dels residus generats i dels residus enviats a dipòsit controlat.

El 2011 la generació de residus a l'AMB ha disminuït un 5,15% en relació l'any anterior. Així, s'ha passat d'1,36 kg/persona i dia a 1,29% kg/persona i dia.

Per altra banda els residus que van a dipòsit controlat han disminuït en un 54%. Aquest descens es deu sobretot a l’augment de fracció resta (fracció de residus no seleccionats) que és tractada en Ecoparcs, a la valorització energètica que ha produït 178.994 MWh, i també a la menor producció de residus. En total només 164.121 tones s'han dipositat en abocador sense previ tractament. Fonamentalment corresponent a la neteja viaria.

Roda de premsa, 17 d'abril de 2012

La resta de temes tractats en aquest número són:
AGENDA

ALTRES INFORMACIONS

AIGUA

RESIDUS

SOSTENIBILITAT

0 comentaris:

Publica un comentari a l'entrada