dimecres, 24 d’octubre de 2012

Les dades de residus de Catalunya 2011L'Agència de Residus de Catalunya ha presentat la Memòria 2011.

Els resultats de la gestió de residus confirmen un canvi de tendència, ja detectat per l'Àrea Metropolitana de Barcelona i reflectit en les seves Dades Ambientals, fruit context econòmic actual.

En línies generals:
  • La tendència de la recollida selectiva de residus continua moderadament a l'alça, alhora que la generació total dels residus municipals ha baixat considerablement

  • El rati de generació se situa a 1,48 kg/h./dia, dins de l'objectiu per a l'any 2012

  • En l'àmbit dels residus industrials, la indústria productiva valoritza el 78,7% dels residus que genera, valor que s'acosta als objectius fixats per l'any 2012.

  • La generació de residus de la construcció el 2011 continua mostrant una davallada important. Se n'han gestionat 3,2 milions de tones, un 8,3 % menys que l'any anterior.

 Mèmòria Agència de Residus de Catalunya 2011, en format pdf

0 comentaris:

Publica un comentari a l'entrada