dijous, 15 de novembre de 2012

EL COR ALS BARRIS, una acció del Life CORL’acció C4 del projecte Life COR desenvolupa un Programa de sensibilització per a fomentar  la implicació de les entitats veïnals en la correcta gestió dels residus. És el que hem batejat com EL COR ALS BARRIS. Cal dir, però, que no es parteix de zero. Hi ha tot un treball previ amb les associacions de veïns del territori metropolità, realitzat en el marc de l'IMPLICAT AMB ELS RESIDUS.

L'IMPLICAT és fruït d'un conveni signat entre l'Àrea Metropolitana de Barcelona i la Confederació d’Associacions de Veïns de Catalunya (CONFAVC). Es va desenvolupar del 2004 al 2010, en dues fases de tres anys cadascuna i va arribar a més de 300 associacions


Tornant al COR ALS BARRIS, en termes generals cerca la complicitat  dels veïns i veïnes en la correcta gestió dels residus, donant informació i formació i posant de relleu la dimensió real i la necessitat de la implicació de tothom per tal d’assolir una gestió metropolitana dels residus municipals sostenible des de tots els punts de vista.

Concretament els elements i accions del COR ALS BARRIS persegueixen el següents objectius:
 • Promoció de la utilització sostenible dels recursos naturals.

 • Avaluació i coneixement dels impactes sobre el medi ambient que representa una correcta gestió dels residus.

 • Difusió dels principis de les 3R: Reducció, reutilització i reciclatge.

 • Èmfasi en la correcta separació dels residus per a un millor tractament.

 • Activitats formatives de sensibilització i participació adreçades als membres de les associacions.

 • Integració de criteris mediambientals en el funcionament de les associacions i en els actes que es desenvolupin.

 • Integració de principis de sostenibilitat en els actes públics de les associacions: minimització de la generació de residus, reducció dels contenidors de rebuig, reciclatge i reutilització dels diversos tipus de residus generats, estalvi energètic, minimització de la contaminació acústica, foment de l’educació ambiental, promoció del transport públic, entre d’altres.

Les accions del programa son eminentment lúdiques, festives i de demostració. L'oferta per a les associacions de veïns i veïnes contempla
 • Tallers de recuperació de materials domèstics. Aprofitament tèxtil, creació d’objectes amb càpsules de nespresso, llibretes amb material reciclat, d’elaboració de germinats i brots casolans i tapisseria domèstica, etc.

 • Accions de carrer. Actuació de mims que teatralitzen situacions comuns per fer reflexionar als vianants sobre la correcta gestió dels residus

 • Recollida d’aliments: acció de proximitat que té per objectiu la lluita contra el malbaratament alimentari i pel consum colaboratiu. Es tracta de l’aprofitament de menjar prop de la seva data de caducitat i provinent de petites tendes d’alimentació propers a l’associació de veïns.

 • Activitats esportives per a nenes i nens. Bàsquet i cursa selectiva.

 • Concurs d’objectes realitzats amb material reciclat

El COR ALS BARRIS disposa també d'un telèfon d’assistència ambiental a les entitats veïnals (932844457) per a donar resposta a dubtes relacionats, principalment, amb la correcta gestió dels residus d’àmbit domèstic.

Per últim, el COR ALS BARRIS vol ser actiu a les xarxes socials del Life COR. Com haureu vist ja té una pestanya [BARRIS] en aquest bloc, alimenta amb informacions la pàgina de Facebook del projecte https://www.facebook.com/Residus.AMB.COR i publica en el Twitter https://twitter.com/residus_AMB_COR amb un hashtag propi #ElCORalsBARRIS

0 comentaris:

Publica un comentari a l'entrada