dilluns, 21 de novembre de 2011

Ei! que això és teu!1,40 kg/persona i dia a la ciutat de Barcelona i uns grams menys (1,35 kg/persona i dia) al conjunt de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

Aquest és el volum diari de residus generats per una persona; més de 500 quilos en un any! Residus que, anant bé, hem dipositat en un els contenidors del carrer, hem portat a una deixalleria o punt verd, hem utilitzat el sistema de recollida de voluminosos que hi hagi al nostre domicili... Un cop feta l'acció ens n'oblidem. El problema ja no és nostre, pensem...

L'Ajuntament de Barcelona, de la ma del Moviment R, la campanya de comunicació del COR, s'encarreguen de recordar-nos que els residus que generem són nostres i que és a les nostres mans generar-ne menys. Obre-ho!


Aquest és l'objectiu de la Setmana Europea de Prevenció de Residus.

0 comentaris:

Publica un comentari a l'entrada