dissabte, 3 de desembre de 2011

Implica't amb el planeta, premi Ciutat Sostenible 2011

Taller a una escola de la Mancomunidad de Peñaranda

Fins no fa 3 anys, la Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Peñaranda no disposava d’una gestió integral i sostenible dels residus. L’elevada generació de residus i la quasi inexistent recollida selectiva, en no disposar de mitjans per organitzar-la, eran un problema.

La setmana passada la Mancomunidad salamantina, constituïda per 11 municipis, ha rebut el Premi Ciutat Sostenible 2011, en l'àmbit GESTIÓ DE RESIDUS.

Vaig assistir a l'acte de lliurament dels Premis, celebrat el dia 1 de desembre en el marc d'Smart Cities, i he volgut saber més d'aquesta mancomunitat constituïda per 11 municipis i de la seva experiència en matèria de gestió de residus i de la implicació de les ciutadanes i ciutadans. La Mancomunidad, amb menys de 10.000 habitants, és l'encarregada de la gestió de residus.


Implicat amb el planeta
Què ha passat per a poder fer un salt d’aquesta magnitud? Primer de tot, juntament amb els ajuntaments i la col·laboració de la Diputació de Salamanca, van estudiar la dimensió del problema; després van implantar contenidors de recollida selectiva, la recollida fiferenciada dels aparells electrics i electrònics (RAEE), de l’oli…; i paral·lelament una campanya de comunicació acompanyada de diverses accions, entre altres un circuit de tallers de reutilització i treball amb els centres educatius.

Aquest conjunt d’accions pormen part de l’Implicat amb el planeta, un projecte que s’ha centrat en la prevenció dels residus, en la reducció dels costos de la seva gestió i, per suposat, en el foment de la implicació ciutadana.

Els resultats
L’aposta ha donat els seus resultats: la reducció del 5% dels residus generats, l’augment de les recollides selectives (en el cas de la fracció vidre ha augmentat un 42%), la correcta gestió de 20.000 litres d’oli mineral i de molts cartutxos de tonner i altres RAEE, etc.
 


Felicitats!

Directora del Projecte Life COR

0 comentaris:

Publica un comentari a l'entrada